เทคนิคการจั่วไพ่บาคาร่า ฝั่งเพลเยอร์-แบงเกอร์ คืออะไร?

การจั่วไพ่บาคาร่า

บาคาร่าเกมไพ่ที่มีกฎของการจั่วไพ่ใบที่สาม ของฝั่งเพลเยอร์และฝั่งแบงเกอร์ ซึ่งมีเงื่อนไขกำหนดที่ชัดเจนโดยพิจารณาจากแต้มรวมจากไพ่สองใบแรกเป็นหลักว่าจะอยู่หรือต้องจั่วไพ่ใบที่สามหรือไม่ เพื่อเป็นไปตามกฎของการจั่วไพ่ของเว็บบาคาร่า

กติกาจั่วไพ่บาคาร่าฝั่งเพลเยอร์

การจั่วไพ่บาคาร่าฝั่งเพลเยอร์ เป็นเกณฑ์พิจารณาอย่างแรก ที่ต้องดูตามหลักการจั่วไพ่ใบที่สามเป็นไปตามที่กำหนด โดยมีหลักการเรียกไพ่ใบที่สามเมื่อไพ่สองใบแรกรวมแล้วได้แต้ม เท่ากับ 0,1,2,3,4,5 จำเป็นต้องจั่วไพ่เพิ่มอีกใบ หากไพ่สองใบแรกรวมแต้มได้ 6 หรือ 7 แต้มไม่ต้องเรียกไพ่เพิ่มเพราะเป็นไพ่แต้มกลาง กรณีที่ไพ่สองใบแรกรวมแต้มได้ 8 หรือ 9 จะถือว่าเป็นไพ่แนชเชอรัล ไม่ต้องจั่วไพ่เพิ่มเพราะถือว่าไพ่แต้มดีที่สุดและชนะทันที หากไพ่ฝั่งเจ้ามือมีแต้มต่ำกว่า

กติกาจั่วไพ่บาคาร่าฝั่งแบงเกอร์

กฎกติกาการจั่วไพ่บาคาร่าฝั่งแบงเกอร์ เป็นหลักการพิจารณาที่ว่า จะอยู่หรือจั่วไพ่ใบที่สามต้องคำนึงถึงปัจจัยทางฝั่งผู้เล่น ว่าต้องจั่วหรือไม่

  • ไพ่สองใบแรกทางฝั่งเจ้ามือรวมกันแล้ว มีแต้มต่ำกว่า 2 แต้ม เจ้ามือจะต้องจั่วไพ่เพิ่มอีกใบ
  • ไพ่สองใบแรกทางฝั่งเจ้ามือ รวมกันแล้วได้ 3 แต้ม แต่ไพ่ฝั่งผู้เล่นเรียกจั่วไพ่ใบที่สามแล้วรวมได้ 8-9 เจ้ามือต้องจั่วเพิ่มอีกใบ
  • ไพ่สองใบแรกทางฝั่งเจ้ามือ รวมกันแล้วได้ 4 แต้ม แต่ไพ่ฝั่งผู้เล่นเรียกจั่วไพ่ใบที่สามแล้วรวมได้ 0, 1, 8, 9 เจ้ามือไม่ต้องเรียกจั่วเพิ่ม
  • ไพ่สองใบแรก ทางฝั่งเจ้ามือรวมกันแล้วได้ 5 แต้ม แต่ไพ่ฝั่งผู้เล่นเรียกจั่วไพ่ใบที่สามแล้วรวมได้ 0, 1, 2, 3, 8, 9 เจ้ามือ ไม่ต้องเรียกจั่วเพิ่ม
  • ไพ่สองใบแรก ทางฝั่งเจ้ามือรวมกันแล้วได้ 6 แต้ม แต่ไพ่ฝั่งผู้เล่นเรียกจั่วไพ่ใบที่สามแล้วรวมได้ 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 เจ้ามือ ไม่ต้องเรียกจั่วเพิ่ม
  • ไพ่สองใบแรกทางฝั่งเจ้ามือ รวมกันแล้วได้ 7 แต้มขึ้นไป ฝั่งเจ้ามือไม่จำเป็นต้องจั่ว
  • ไพ่สองใบแรก ทางฝั่งเจ้ามือรวมกันแล้วได้ 8-9 แต้มขึ้นไป ฝั่งเจ้ามือไม่จำเป็นต้องจั่วและชนะทันที

เกมไพ่บาคาร่าเป็นเกมที่มีหลักการจั่วไพ่ใบที่สาม เข้าใจไม่ยาก โดยยึดหลักการทำแต้มให้มากสุดโดยไม่เกิน 9 แต้ม หากได้ไพ่สองแรกได้ 8-9 แต้มจะถือว่าชนะและจบเกมทันที